PenStore.nl

penstore

PHP|Consult heeft voor deze OpenCart-site een API-koppeling met het online voorraadbeheersysteem Picqer, alsook met het boekhoudsysteem Exact verzorgd.

Link: www.penstore.nl