Bigband HAN

bbhan

Bigband van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

De site – geimplementeerd in MODX – bevat naast algemene informatie een uitsluitend voor leden toegankelijk deel met daarin een adressenlijst (van leden en invallers), een (google-based) repetitieagenda, een daaraan gekoppelde presentielijst, waarin leden zichzelf kunnen af- of aanmelden en een archief, waarin het repertoire in pdf-formaat beschikbaar wordt gesteld. De adressenlijst wordt beheerd vanuit de MODX-manager.

De site wordt binnenkort verhuisd naar WordPress.

Link: www.bigbandhan.nl