Vitae Valley

vitaevalley

Via deze site kunnen bezoekers een profielscan aanvragen. Nadien kunnen zij met elkaar in contact treden via een pagina (het zgn. netwerk), waarin gezocht kan worden op bepaalde profielkenmerken. Verder ontvangt de bezoeker periodiek een nieuwsbrief, waarin een bepaald profielkenmerk nader wordt belicht.
phpConsult is verantwoordelijk voor de scan- en nieuwsbriefmodule, alsmede voor het backend-gedeelte van het netwerk.

Deze site is opgezet in WordPress.

Link: www.vitaevalley.nl