BuDi

phpConsult heeft voor grafisch bedrijf De Budelse nieuwe functionaliteit toegevoegd aan diens online drukwerkboekingssysteem BuDi.

Link: budi-online.nl