PenStore.nl

Voor deze OpenCart-site heeft phpConsult een API-koppeling met het online voorraadbeheersysteem Picqer, alsook met het boekhoudprogramma Exact gerealiseerd.

Link: PenStore.nl